Ministerul Sănătății a stabilit noi condiții pentru donarea de sânge total/plasmă de la persoanele vindecate de COVID 19.

Ordinul privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020 conține modificări referitoare la selecția potenţialilor donatori de sânge total/plasmă care vor putea fi aleși dintre persoanele ce pot dovedi istoricul de infecție cu SARS CoV-2 și dispariția riscului de transmitere a bolii, fără să se mai aplice cerința că aceștia să fi fost internați în prealabil în spital. De asemenea, au fost modificate cerințele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19, precum și lista documentelor solicitate. De exemplu, a fost eliminat criteriul de eligibilitate care solicita ca donatorul să prezinte 2 teste RT-PCT negative.

Cerințe minime

Astfel, cerințele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 vor fi:

– semnarea consimţământului informat pentru intrarea în procedura de selecţie în vederea donării de plasmă prin plasmafereză şi/sau sânge total şi pentru transmiterea codificată a datelor privind donarea în baza de date naţională şi europeană;

-prezentarea documentelor care să ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv încetarea riscului de transmitere a bolii;

-încadrarea în toate criteriile standard pentru donarea de sânge total sau plasmă, conform legislaţiei naţionale;

-intervalul între 2 donări de plasmă succesive este de cel puțin 14 zile.

Modificările urmăresc creșterea numărului persoanelor vindecate COVID-19 care pot să doneze sânge/plasmă, precum și a numărului pacienților critici din ATI care pot să primească plasmă.

Platformă europeană

Mai mult, Ministerul Sănătății va contribui cu date în platforma de raportare a datelor privind recoltarea de sânge total/plasmă de la donatori vindecați de COVID-19 pusă la dispoziția statelor membre de către Comisia Europenă- EU CCP Database.  Informațiile vor fi utilizate pentru consolidarea dovezilor la nivel UE privind siguranța și eficacitatea acestei terapii. Ordinul MS stabilește responsabilitățile privind transmiterea informațiilor în baza de date a UE.

Recoltarea se va realiza cu respectarea standardelor actuale din legislația națională în domeniul transfuziei sanguine pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui și a componentelor sanguine. Se va respecta, totodată, principiul donării voluntare neremunerate și ghidul tehnic elaborat de Comisia Europeană cu privire la colectarea, testarea, procesarea, stocarea, distributia si utilizarea monitorizata a plasmei provenite de la persoane vindecate de COVID-19 pentru tratamentul COVID-19. Plasma se va administra doar pacienților critici infectati, cu vârsta de cel puțin 18 ani. Ei trebuie să fie de acord cu administrarea de plasmă convalescentă COVID-19 prin semnarea consimțământului informat și să îndeplinească o serie de criterii specifice.

Conform datelor INHT, până în prezent au fost înregistrați peste 490 donatori. Centrele de transfuzie sanguină au distribuit către spitale un număr de 463 unități de plasmă de la donatori vindecați de Covid 19.