Accelerarea proiectelor de digitalizare în majoritatea domeniilor de ativitate din România reprezintă o prioritate absolută pentru dezvoltarea durabilă socio-economică pe termen mediu și lung, în contextul alinierii țării noastre la strategia europeană de extindere și implementare a programelor inovative din aria Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) .

Un astfel de domeniu prioritar, în care se impune implementarea cu celeritate a proiectelor de digitalizare, este sistemul medical din România pentru care Asociația „CLUSTER DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE SI IT”, prin MEDICAMED MARKET aduce soluții inovative sustenabile.

Din multitudinea de oportunități pe care le aduce proiectul, denumit generic “Dezvoltarea platformei informatice MicroMed în vederea creșterii competitivității S.C. Medicamed Market SRL” se evidențiază și realizarea unui spațiu de integrare informatic a istoricului medical al pacienților- soluție inovativă menită să vină atât în beneficiul pacientului, cât și al personalului medical.

Astfel, prin dezvoltarea unei platforme informatice de tip registru electronic medical ce va permite culegerea, stocarea și personalizarea tuturor datelor, istoricul medical integrat al pacientului se va afla la doar un click distanță. Noua aplicație va simplifica modul de operabilitate în sistemul sanitar și va reduce substanțial timpul de lucru al personalului medical în raport cu pacientul, permițând o accedere mult mai rapidă a acestuia la serviciile medicale.

MEDICAMED MARKET , societate parteneră a  clusterului  inovativ din cadrul Asociatiei „CLUSTER DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE SI IT”, în calitate de beneficiar , implementează începând cu 07.04.2020  proiectul cu titlul “Dezvoltarea platformei informatice MicroMed în vederea creșterii competitivității S.C. Medicamed Market SRL”.

Proiectul se implementează prin  Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în cadrul apelului POC/524/2/2/Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere- Cod proiect 129459.

Cele mai relevante rezultate prevăzute a fi obţinute prin implementarea proiectului:

  1. Dotarea societății cu echipamente specifice moderne
  2. Inovarea tehnologică a bazei materiale a societății care să conducă la o diversificare a gamei de produse oferite- realizarea aplicației software ce are aplicabilitate în special în domeniul microbiologiei.
  3. Crearea a 18 locuri de muncă în perioada de implementare ( pentru echipa tehnică).

Valoarea totală a proiectului este de 15.148.326,60 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 15.069.612,85 lei, contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) fiind de 9.761.885,89 lei, iar contribuția Bugetului de Stat , în valoare de 1.722.685,74 lei. Perioada de implementare este de 36 luni, de la 07.04.2020 până la 07.04.2023.

Implementarea proiectului va permite dezvoltarea unui produs software inovativ în cadrul societății Medicamed Market, dar și pe piața de referință la nivel național, pe un segment care prezintă un potențial foarte mare de creștere- entități din domeniul cercetării și inovării în microbiologiei. Acest aspect va conduce pe termen mediu și lung la creșterea avantajului competitiv pe piață a companiei prin dezvoltarea abilităților de programare pentru echipa tehnică, dar și a capacităților pentru echipa de management intern a societății.

Obiectivul general al proiectului este acela de a cerceta și dezvolta o tehnologie inovativă în domeniile orizontale TIC și microbiologiei cu scopul dezvoltării finale a unui produs/serviciu menit să acopere o nevoie reală identificată în piață. Acest obiectiv corespunde misiunii care a stat la baza constituirii Asociatiei „CLUSTER DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE ȘI IT”, prin intermediul careia se dorește promovarea, dezvoltarea durabilă a membrilor clusterului și a proiectelor acestora în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, contribuind astfel la coagularea în România a unor aglomerări economice de tip cluster capabile să genereze creștere inteligentă și durabilă în domeniul IT&C.

Prin realizarea sa, proiectul  Dezvoltarea platformei informatice MicroMed în vederea creșterii competitivității S.C. Medicamed Market SRL va contribui la îndeplinirea obiectivului specific de a crește contribuția sectorului TIC pentru competitivitatea economică, obiectiv specific al Axei prioritare 2 –Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă din cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014–2020.