Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti înregistrează anul acesta un nou record de candidați înscriși la concursul de admitere care va avea loc duminică, 24 iulie 2022, începând cu ora 9.

Pentru ocuparea celor 1.623 de locuri scoase la concurs (1.245 –finanțate de la bugetul de stat, 378 – cu taxă)  s-au înscris 3.497 de candidaţi, în creștere cu 70 de candidați comparativ cu ediția din 2021 și cu 171 față de cea din 2020.

Concursul de admitere la studiile universitare de licență din cadrul UMFCD în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie, precum şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) se va desfășura în mai multe locații din Capitală. Candidații înscriși pentru ocuparea locurilor scoase la concurs la Facultățile de Medicină și Medicină dentară vor susține concursul de admitere în spațiile special amenajate din cadrul Complexului Expozițional Romexpo din București (pavilioanele B1 și B2), iar pentru Facultatea de Farmacie și la FMAM, organizatorii le-au pus la dispoziție candidaților spațiile din cadrul Facultății de Farmacie, respectiv din Palatul Facultății de Medicină din București.

În ceea ce priveşte repartizarea cifrei de şcolarizare pe facultăţi pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, aceasta creionează pentru Facultatea de Medicină (360 de credite, durată 6 ani de studiu) un număr de 718 locuri finanţate de la buget şi 250 locuri cu taxă. Pentru Facultatea de Medicină dentară (360 de credite, durată 6 ani de studiu) sunt 215 locuri finanţate de la buget şi 100 locuri cu taxă, la Facultatea de Farmacie (300 de credite, 5 ani de studiu) sunt scoase la concurs 120 locuri finanţate de la buget şi 20 locuri cu taxă, în timp ce la FMAM, la specializarea Asistenţă Medicală Generală (240 de credite, 4 ani de studiu,) sunt 96 locuri finanţate de la buget şi 4 locuri cu taxă. Pentru specializările Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală respectiv Tehnică dentară (3 ani de studiu şi 180 de credite) au fost repartizate 47 de locuri finanţate de la buget şi 3 locuri cu taxă, respectiv 49 de locuri finanţate de la buget şi 1 loc cu taxă.

“ Pentru admiterea la studiile de licență din cadrul Universității noastre asistăm și anul acesta la un nou record în ceea ce privește numărul candidaților înscriși, fapt care ne arată un interes amplificat și continuu al tinerilor față de profesia de medic. Mai mult, anul acesta, UMF <Carol Davila> se bucură de accederea la studiile de licență la medicină a 24 de olimpici, precum și de faptul că 23 de candidați înscriși la concursul de admitere au obținut media 10 la examenul de bacalaureat”, a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rector al Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.

La Facultatea de Medicină s-au înscris 2.405 candidați

Pentru cele 718 de locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 2.405 candidați (față de 2.337 candidaţi – 2021), pentru Facultatea de Medicină Dentară,  552 de candidaţi/215 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie 115 de candidaţi/120 de locuri, iar pentru FMAM (4 sau 3 ani de studiu), 425 de candidaţi/192 de locuri (Asistență Medicală Generală – 268, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală – 70 iar Tehnică dentară – 87).

Pentru candidații ale căror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licenţă pe locurile finanţate de la bugetul de stat sunt puse la dispoziţie alte 378 de locuri cu taxă.

Taxele de studii stabilite de către Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021–2022 sunt de 15.000 lei /an de studiu pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, de 10.000 lei/an de studiu pentru Farmacie şi de 8.000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa anuală de studiu va fi plătită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală). Taxa de înscriere la examenul de admitere la studiile de licență în UMFCD  a fost,anul acesta, 300 de lei.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2022 și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) s-a efectuat și anul acesta, exclusiv on-line, pe platforma  dedicată  concursului  de  admitere,  care a putut fi accesată la  adresa web www.adm.umfcd.ro.