Noutăți. Începând cu data de 1 iulie 2021, asigurații asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani pot beneficia de un pachet anual de prevenție comprehensiv, furnizat de medicul de familie la care sunt înscriși.

Noutăți. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), acest pachet de prevenție cuprinde până la trei consultații, acordate într-un interval de 6 luni de la prima consultație, astfel:

➢ Evaluarea riscului (consultația inițială)

➢ Intervenția asupra factorilor și obiceiurilor de viață care determină riscurile

➢ Monitorizarea pacientului

Consultațiile de prevenție acordate implică evaluarea stilului de viață al pacientului, evaluarea riscului cardiovascular cu ajutorul unor diagrame specifice și a factorilor de risc, precum valoarea tensiunii arteriale, colesterolul, glicemia. Totodată, consultațiile pot evalua riscul oncologic, riscurile privind sănătatea mintală sau legate de sănătatea reproducerii.

Investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție pentru asigurații cu vârsta de peste 40 de ani pot fi efectuate de furnizori aflați in relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract.

Serviciile de prevenție se acordă pentru toate categoriile de vârstă, astfel:

➢ 0 – 3 ani: la externarea din maternitate, precum și la 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 de luni

➢ 4 – 18 ani: o dată pe an

➢ 18 – 39 ani: o dată la 3 ani calendaristici, pentru persoanele asigurate

➢ Peste vârsta de 18 ani: se decontează o consultație de prevenție o dată la 3 ani, pentru persoanele neasigurate.