Ministerul Sănătății, Alianța Universitară G6-UMF și Local American Working Group (LAWG) au lansat Hubul de Inovație în Sănătate din România.

În premieră pentru România, Ministerul Sănătății, Alianța Universitară G6-UMF și Local
American Working Group (membrii fondatori) lansează proiectul național Hub de Inovație în
Sănătate, care își propune să devină un element central în cadrul unui sistem de sănătate
modern, în concordanță cu prioritățile strategice din cadrul Strategiei Naționale în Sănătate 2023-
2030 – „Pentru sănătate, împreună”. Se dezvoltă, astfel, capacitatea de cercetare și inovare pentru
întreg sectorul de sănătate, cu rezultate concrete ce pot fi integrate în furnizarea serviciilor
medicale, în beneficiul pacienților români.
Prin implementarea acestui proiect de țară, România și cercetătorii români se conectează la
platforme globale de inovație și cercetare, unul dintre obiectivele Hubului de Inovație în
Sănătate fiind facilitarea accesului și schimbului de bune practici în domeniul inovației în
sănătate, într-o manieră accelerată, cu structuri similare la nivel internațional.
Direcțiile strategice asumate de Hubul de Inovație în Sănătate pentru a doua parte a anului
2023 sunt: studiile clinice, educație și promovarea sănătății în afecțiuni cronice prioritare, dar și
digitalizare în sănătate. Primul proiect ce urmează să fie derulat în cadrul Hubului de Inovație
în Sănătate se referă la domeniul studiilor clinice și are în vedere realizarea unui plan de acțiuni
concrete care să fie demarate cât mai curând, cu indicatori de performanță măsurabili, care să
contribuie la realizarea unui model competitiv în această arie extrem de importantă pentru
inovație, cu impact socio-economic major pentru pacienții români, medici, mediul universitar și
academic și pentru sistemul de sănătate, pentru prima dată în țara noastră.

“Hubul de Inovație în Sănătate reprezintă un element central, necesar, al unui sistem modern de sănătate,
care își propune stimularea cercetării și inovării în acest domeniu în România, promovând parteneriatul între
autorități publice, mediul academic, entități neguvernamentale și industria farmaceutică inovatoare. În
decembrie 2022 ne-am asumat, împreună cu partenerii din G6-UMF și LAWG, prin semnarea unui
Memorandum de cooperare, să operaționalizăm acest proiect până la jumătatea anului 2023 și iată că azi am
finalizat această primă etapă, prin semnarea Protocolului de Colaborare. Lansarea Hubului de Inovație în
Sănătate reprezintă un pas esențial într-un proiect de țară prin care ne dorim să aducem inovația globală în
România. Ministerul Sănătății susține cu tărie acest proiect cu impact pozitiv major asupra întregii societăți”,
a declarat prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul sănătății.
Hubul de Inovație în Sănătate își propune, prin proiectele strategice ce vor fi derulate, să încurajeze echipe
de cercetători și antreprenori români să dezvolte soluții inovative pragmatice pentru prioritățile din domeniul
sănătății – așa cum sunt acestea identificate în Strategia Națională în Sănătate 2023-2030 – „Pentru sănătate,
împreună”- care să genereze o contribuție netă la dezvoltarea sistemului de sănătate și a economiei din
România.
“Lansarea Hubului de Inovație în Sănătate și focusul pe care acesta îl are în domeniul studiilor clinice, prin
intermediul proiectelor pe care își propune să le deruleze, este mai mult decât îmbucurătoare, pentru că doar
prin intermediul unor parteneriate puternice, solide și cu viziune pe termen lung putem dezvolta cu adevărat
această arie de interes major. Un prim astfel de proiect va fi lansat în luna iulie 2023, urmărind să realizeze
o analiză a situației curente în domeniul studiilor clinice, dar și să genereze direcții de dezvoltare strategică
viitoare prin asumarea unor indicatori de performanță și de impact măsurabili în cadrul unui plan de acțiune
la nivel național cu ținte anuale și multianuale, pornind de la măsurarea statusului în 2023. Obiectivele
Hubului de Inovație în domeniul studiilor clinice sunt aliniate cu obiectivele instituției pe care o coordonez,
iar acest proiect de primă generație reprezintă primul pas în îndeplinirea acestora, în beneficiul pacienților
și al întregului sistem de sănătate”, a afirmat și dr. farm Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale
a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Mediul academic, motor al inovației în cercetare

Asociația Alianța Universitară G6-UMF, în calitate de reprezentant al mediului academic medical și
farmaceutic din România, are un rol esențial atât în promovarea intereselor învățământului superior
medical, cât și în crearea unui cadru comun de cooperare în domeniile educaționale și științifice.
“Prin lansarea Hubului de Inovație în Sănătate și derularea de proiecte concrete în cadrul acestuia,
contribuim decisiv la modernizarea sistemului de sănătate din România. Avem, astfel, ambiția de a crea
o platformă unică care să încurajeze tinerii cercetători și antreprenori din România pentru a iniția și
derula proiecte complexe, interdisciplinare, care să transforme practica medicală curentă. Prin semnarea
Protocolului de Colaborare punem azi bazele unui platforme naționale menite să contribuie la
dezvoltarea capacității României de a genera inovație prin cercetători români de top, ancorați în
descoperirile științifice ale momentului, prin intermediul unui parteneriat public-privat unic în România”,
a declarat Prof. Univ. Dr. Octavian Crețu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Victor
Babeș” Timișoara și Președintele în exercițiu al Alianței Universitare G6-UMF.
“România și sistemul de sănătate sunt în fața a multiple oportunități și depinde de noi să le fructificăm la
maximum în beneficiul pacienților. Prin crearea Hubului de Inovație în Sănătate din România, venim în
întâmpinarea acestor oportunități, fiind în același timp cu privirea și spre viitor pentru crearea unora noi. Ne
propunem, astfel, ca împreună cu partenerii noștri, Ministerul Sănătății și LAWG, să stimulăm dezvoltarea de
soluții inovative pragmatice pentru prioritățile strategice din sănătate în domeniul studiilor clinice, al
prevenției și al digitalizării, împreună cu cercetători de top din mediul universitar medical românesc, prin
intermediul proiectelor pe care le vom lansa în perioada imediat următoare”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel
Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București.
“Direcțiile Hubului de Inovație în Sănătate vor fi în concordanță cu prioritățile Strategiei Naționale în Sănătate
2023-2030. Prin intermediul acestei inițiative, împreună cu colegii din G6-UMF și partenerii din LAWG și
Ministerul Sănătății, ne propunem să dezvoltăm capacitatea de cercetare și inovare pentru întreg sectorul de
sănătate din România, cu rezultate concrete ce pot fi integrate în furnizarea serviciilor medicale, în beneficiul
pacienților români. Mediul academic demonstrează astfel, încă o dată, că este un motor al inovației în
cercetare din România”, a afirmat Prof. Univ. Dr. Dan Ionut Gheonea, Rectorul Universității de Medicină
și Famacie din Craiova.
“ Hubul de Inovație în Sănătate în România a fost gândit ca un forum colaborativ care să faciliteze accesul
și schimbul de bune practici în domeniul inovației în sănătate. Fiecare dintre noi, la nivelul Universității pe
care o conduce, dezvoltă și implementează proiecte inovative, cu rezultate concrete în beneficiul pacienților
și al comunității academice. Avem același obiectiv în cadrul Hubului de Inovație în Sănătate, împreună cu
partenerii noștri: dezvoltarea și implementarea de proiecte prin care vom avea o contribuție directă la
dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare pentru sectorul de sănătate din România, iar azi a
fost făcut primul pas în îndeplinirea acestui scop”, a declarat Prof. Univ. Dr. Anca Dana Buzoianu, Rectorul
Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
“Universitățile de Medicină și Farmacie sunt un pilon esențial al inovației în domeniul sănătății, atât la nivel
național, cât și la nivelul regiunii din care fiecare dintre noi face parte. Prin Hubul de Inovație, care ia ființă
azi, și prin proiectele dedicate din sfera studiilor clinice, a prevenției și promovării sănătății, precum și a
digitalizării, suntem cu un pas mai aproape de modernizarea sistemului de sănătate prin transformarea
practicii medicale în beneficiul pacienților români. Împreună cu partenerii instituționali și din mediul privat
ne propunem să venim cu acțiuni concrete care să transforme cercetarea științifică și practica clinică din
România”, a menționat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie
”Gr.T.Popa” Iași.
“Inovația în sănătate este o prioritate la nivel european și național, iar Universitățile de Medicină și Farmacie
sunt în prima linie în această privință. Experiența acumulată și rezultatele obținute de fiecare dintre noi în
implementarea de proiecte de inovație sunt garanția că parteneriatul dintre Ministerul Sănătății, Alianța G6-
UMF și LAWG va avea un impact pozitiv major asupra practicii clinice și de cercetare din România. Hubul de
Inovație în Sănătate este cu adevărat un proiect național, iar semnarea Protocolului de Colaborare este piatra
de temelie în această direcție”, a declarat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Parteneriat pentru un sistem de sănătate la standarde europene

Asociația Local American Working Group (LAWG) este un promotor al inovației în sănătate din România și
susține dezvoltarea politicilor publice în sprijinul unui sistem de sănătate eficient, centrat pe pacient, cu acces
crescut la inovație. LAWG reunește companiile farmaceutice lidere la nivel mondial în domeniul cercetării și
biotehnologiei, care își dedică activitatea dezvoltării medicamentelor inovative.
“Parteneriatul dintre Alianța Universitară G6-UMF, Ministerul Sănătății și Local American Working Group
pentru crearea Hubului de Inovație în Sănătate reprezintă un element central în implementarea viziunii României
cu privire la inovație în domeniul sănătății. Prin intermediul acestei inițiative avem posibilitatea de a aduce
împreună unele dintre cele mai bune minți românești care să lucreze pentru a transforma sistemul de sănătate
din România pentru generațiile prezente și viitoare prin proiecte pragmatice, ancorate în Strategia Națională în
domeniul sănătății, în trei domenii prioritare: studii clinice, prevenție și promovarea sănătății, digitalizare. Prin
lansarea de azi a Hubului de Inovație în Sănătate marcăm un moment deosebit de important care aduce mai
aproape inovația medicală de pacienții români, pentru un sistem de sănătate la standarde europene”, a declarat
Radu Rășinar, Președintele Local American Working Group.
“Lansarea, astăzi, a Hubului de Inovație în Sănătate, împreună cu G6-UMF și Ministerul Sănătății, arată puterea
parteneriatelor în crearea unor rezultate mai bune pentru pacienții români. Mai mult, așteptăm cu nerăbdare să
colaborăm cu parteneri din sectorul privat și organizații neguvernamentale, universități internaționale care pun
accent pe cercetare, precum și în cadrul unor proiecte similare la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi <Spațiul
european al datelor privind sănătatea> sau inițiativa europeană <1+ milioane de genomuri>, care au potențialul
de a îmbunătăți prevenţia bolilor, a permite tratamente mai personalizate și a sprijini cercetarea inovatoare”, a
afirmat Frank Loeffler, Vicepreședinte Local American Working Group.
“Lansarea Hubului de Inovație în Sănătate este rezultatul unui parteneriat unic între Ministerul Sănătății, mediul
academic, prin G6-UMF, și industria farmaceutică inovativă reprezentată de LAWG, prin care ne propunem să
contribuim la creșterea rezilienței și sustenabilității sistemului de sănătate din România prin implementarea de
proiecte care să rezolve nevoi stringente. Pentru noi, succesul se măsoară în realizarea de indicatori de
performanță măsurabili, abordând teme relevante pentru un sistem de sănătate modern, cum sunt studiile clinice,
iar anul 2023 suntem siguri că va aduce cel puțin un proiect finalizat în cadrul Hubului de Inovație , cu efecte
directe asupra întregului sistem de sănătate din România”, a concluzionat Adriana Stara, Secretar General al
Local American Working Group.